NUTTIGE INFO

Wat moet u meebrengen naar de consultatie?

​Biomechanisch onderzoek en bewegingsanalyse:

  • Meest gedragen schoenen
  • Sportschoenen (indien bij sportactiviteiten)
  • Short of korte broek (zodat er tot boven de knie kan gekeken worden)
  • Eventuele oude zolen
  • Verslagen van onderzoeken of operaties van het onderste lidmaat
  • Identiteitskaart


Podologische voetzorg bij diabetespatiënten: 

  • Voorschrift van huisarts of behandelde arts
  • opstarttraject, zorgtraject of conventie
  • Vermelding risicogroep 1, 2a, 2b of 3

Podologische voetzorg bij andere patiënten:

  • Gelieve een doorverwijzing mee te brengen naar de praktijk tijdens de raadpleging. 

Worden alle podologische behandelingen geregistreerd?


Medical Device Regulation
Bij elk podologisch hulpmiddel zal er een code aangemaakt worden volgens het MDR-dossier van de praktijk. In onderstaande bijlage kan u meer informatie terugvinden.