Nuttige info

Wat moet u meebrengen naar de consultatie?

​Biomechanisch onderzoek:

  • Meest gedragen schoenen
  • Sportschoenen (indien bij sportactiviteiten)
  • Short of korte broek (zodat er tot boven de knie kan gekeken worden)
  • Eventuele oude zolen
  • Verslagen van onderzoeken of operaties van het onderste lidmaat
  • Identiteitskaart


Podologische voetzorg bij diabetespatiënten: 

  • Voorschrift van huisarts of behandelde arts
  • Voortraject, zorgtraject of conventie
  • Vermelding risicogroep 1, 2a, 2b of 3

Podologische voetzorg bij andere patiënten:

  • Gelieve een doorverwijzing mee te brengen naar de praktijk tijdens de raadpleging.