AANGEBODEN DIENSTEN

Podologische voetzorg

Patiënten met huid- en nagelaandoeningen (bv. ingegroeide teennagels, schimmelnagels, traumatische nagels, etc.)

Wondzorg van voet- en enkel

Onderzoek en nazicht van voetwonden veroorzaakt door een systeemaandoening (bv. diabetes) of door een bloedingsstoornis

Diabetische voetscreening 

Ter preventie van drukletsel en toekomstige diabetesvoetwonden 

Gang- en stapanalyse

Uitgebreide analyse aan de hand van vertraagde videobeelden waardoor het totale gangpatroon in beeld wordt gebracht.

Biomechanisch onderzoek

Specifieke testen waar de bewegingsmobiliteit en de functionaliteit van de spieren van het onderste lidmaat worden getest voor behandelingsdoeleinden. 

Podologische zolen

Op maatgemaakte dynamische zolen waarbij rekening wordt gehouden met u stap-en looppatroon. Deze zolen zijn aangepast aan uw noden. 

Silicone orthesen

Conservatieve behandeling ter bescherming of correctie van klauw- en of hamertenen.

Verslaggeving

Van elke consultatie wordt er een verslag gemaakt. Deze wordt doorgestuurd via de eHealthbox (HELENA PRO) naar uw huisarts en/of verwijzende arts.